Chefer

Som arbetsgivare, chef eller HR-ansvariga arbetar du nära din personal. Din personal är den viktigaste länken på arbetsplatsen.

Vår erfarenhet är när kunskapen ökar kring psykisk ohälsa, har arbetsgivare större förmåga att tidigt fånga upp signaler och kan minska risken för långa sjukskrivningar. Idag har arbetsgivarna ett större ansvar över sina anställda och deras hälsa.

Med informationsmöten och kurser riktade till chefer och personalansvariga ger vi kunskap om hur psykisk ohälsa kan upptäckas i tid och minska risken för en lång sjukskrivning, samt berätta om det sätt vi arbetar på.

Kontakta oss för ett upplägg.