Förebyggande rehabilitering

Den största vinsten för alla är att minska risken och förebygga sjukskrivning. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar, men under en tid känt av stressrelaterad psykisk ohälsa, utmattningssyndrom eller lätt depression och behöver stöd för att få nya insikter. 

Under 18 eftermiddagar träffas vi i en grupp med max 8 deltagare. Vi arbetar med teoretiska och praktiska övningar inom fysisk och mental återhämtning, ökar kunskapen om vad som sker i kroppen vid stress, basal kroppskännedom, qigong, aktivitetsbalans, lustfyllda aktiviteter, trädgårds aktiviteter och arbetsmiljö. Gemensamma reflekterande samtal. 

Om din arbetsgivare och läkare ser att detta är lämpligt för dig, kan du få ersättning från Försäkringskassans Förebyggande sjukpenning.

Denna process leder vidare till att förstå kroppens signaler, förstå hur du förhåller dig till att hitta balansen mellan arbete, fritid, familj och omgivning. Det vill säga till hela livet.

Ladda ned PDF här >>

Under Aktuellt kan du se när nästa kursstart är.