Från att ha varit en gård som ligger i ett öppet slättlandskap håller trädgården på att förvandlas till lummig plats med lövskog, inramande avenbokshäckar, fruktträd, perennrabatter, sommarblommor och rosor. Här får trädgården ta sin tid på sig och betraktaren ödmjukt följa med.

I det lilla kökslandet finns grönsakerna som skall stimulera oss till att njuta, odla och äta. Den dubbelgrävs på våren med fjolårets kompost och grannens fina hästgödsel. Grönsakerna i odlingsbäddarna cirkulerar årligen för att få bästa kraft och förutsättningar till att växa.