Trädgård

 • Lidköpings Golfrestaurang
 • Design, anläggning och skötsel av privata trädgårdar, kyrkor, företag
 • Design och anläggning av Hospice Gabriel, Tolsjö äldreboende, Piperska, Kärnsjukhuset Skövde
 • Trädgårdsmästare och sjuksköterska vid Grön Rehab Lidköping
 • Medeltidens Värld

Föreläsningar

 • Trädgårdsmässan Älvsjö
 • Starta Egetmässan Stockholm
 • Trädgårdsföreningar
 • Lidköpings Primärvård
 • Campus Lidköping
 • Skara Stift
 • Handelsbanken
 • Sparbanken
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Anhörigföreningar