Det är många som känner att trädgården ger avkoppling, lust och inspiration, oavsett om du sitter och njuter eller gräver i jorden. Flera känner krav att den alltid måste skötas och att man inte hinner med. Om man försöker ändra sin syn på trädgård och arbetet med den, så kan man istället få den avkoppling människan så väl behöver. Arbeta med naturen, inte mot den.

blad_150De senaste åren har kunskapen och utvecklingen av hur man använder trädgård och natur för att förbättra människors hälsa, ökat stort i Sverige. Framstegen bygger på vetenskapliga undersökningar som man i flera länder har arbetat efter under många år.

Nu satsar både vård, företag och privatpersoner på att utemiljöerna skall bli vackrare och sköna att vara i.