Grön rehabilitering/Naturunderstödd rehabilitering

GreveGarden har nu avtal med Västragötalandsregionen och bedriver Naturunderstödd rehabilitering (NUR). Vårdenheter i Skaraborg kan skriva den remiss som behövs för att delta.  Upplägget är då följande:

I den rofyllda miljön får deltagarna möjlighet till återhämtning i ett tryggt sammanhang med professionellt stöd, fasta rutiner och social gemenskap, som alla är lika viktiga delar för att lyfta fram det friska hos varje individ.

GreveGardens målsättning är att göra övergången från rehabilitering till arbetsliv mjukare för individen.

Rehabilitering i närområdet
Rehabiliteringen omfattar hantverksuppgifter, social gemenskap, ergonomi, avslappning, inomoch utomhusaktiviteter anpassade efter årstiden.

Målgruppen är personer med stressproblematik eller psykisk ohälsa eller med behov av arbetsrehabilitering som bor i Skaraborg. Vi för en nära dialog med deltagarna där vi planerar och följer upp individens tid tillsammans med uppdragsgivaren, för att utvärdera möjligheten med arbetsprövning på annan plats.

Terapi och veckoschema
Gruppen består av maximalt åtta deltagare som träffas totalt 10 timmar i veckan fördelat på tre dagar.

Under träffarna utförs aktiviteter inom bland annat hantverk, gruppterapi, ergonomi och avslappning.
Det centrala i rehabiliteringen är att genom mentalt förändringsarbete öka självkännedomen hos individen beträffande sin arbetsförmåga och klargöra nästa steg på väg tillbaka till egen försörjning.

Grön rehabilitering på GreveGarden
Individen utvecklar sin förmåga i en miljö på GreveGarden som byggs upp på ett sätt som är anpassat för grön rehabilitering och där deltagaren tränas i att vara närvarande med alla sinnen.

Rehabiliteringen leds av välutbildad personal inom vården som har god erfarenhet av grön rehab. De natur- och trädgårdsbaserade aktiviteterna utförs i grupp där arbetsmomenten kan jämföras med ett normalt flöde på en arbetsplats, men tempot är lugnare och individuellt anpassat för deltagaren. Allt baseras på vetenskapen om natur- och trädgårdsmiljöernas positiva effekt för människan och hennes hälsa.

Är du/din verksamhet intresserad av detta? Kontakta Elisabeth