Genom en planerad utformning kan man väcka liv i en äldre trädgård eller skapa grunderna till en helt ny som kan växa till sig allt eftersom åren går. Ibland behöver bara en del av trädgården planeras, medan det i vissa fall behövs en total genomgång.

Önskar ni skapa en utemiljö som ska fungera i ert vårdarbete, planerar vi den noga tillsammans. Vårt samarbete skapar de bästa förutsättningar för att nå ett lyckat resultat.

Jag väljer växter efter olika jordar, ljusförhållanden, vindar och tillgång till vatten. Rätt växt på rätt plats ger bäst resultat.