GreveGardens grundvärdering ligger i att trädgård, natur och djur kan hjälpa till att människor får en bättre hälsa.  Det gäller både som förebyggande,  i omsorg eller som behandlande effekt.

GreveGarden har lång erfarenhet från grön rehabilitering för personer med lätt psykisk ohälsa. Som Sveriges troligen första högskoleutbildade trädgårdsmästare och sjuksköterska har GreveGarden kunskapen och kan förstå språket och tanken från de båda områdena.

Vi har nära kontakt med forskare inom området och är med och utvecklar detta nya, spännande arbetsfält.

Läs mer om Grön rehabillitering här