En trädgård behövs skötas om. Men när tid ork och lust inte räcker så kan GreveGarden hjälpa till.

Med trädgårdsmästarkunskapen ger GreveGarden värdefull hjälp och råd vid bland annat träd-och buskbeskärning, häckklippning och skötsel av rabatter. Flera av arbetena ger RUT-avdrag.

När en trädgård skall anläggas kan vi hjälpa till med både inköp av växter och plantering.