Personal

Vi är tillsammans ett team som arbetar med människor och trädgårdar och vill få båda att växa. Bred kompetens med högt i tak, nyfikna på att lära av både nyheter och erfarenheter.

Elisabeth G Wahlgren

Verksamhetschef, Leg. sjuksköterska, trädgårdmästare

Inger Sanz

Leg. Arbetsterapeut