Människor

Kunskapen i Sverige, om hur man använder trädgård för att förbättra människors hälsa, har ökat stort under de senaste åren.

Framstegen bygger på många års vetenskapliga undersökningar i flera länder. Vi är stolta, över att tillsammans med forskare, ha bidragit till denna utveckling.

Nu satsar vård, företag och privatpersoner på vackrare utemiljöer för patienter, boende, hyresgäster, personal och kunder. De flesta vet att anknytning till trädgård, natur och parker är ett enkelt, billigt och effektfullt sätt att bygga en värdefull hälsa. Inte konstigt att promenader och trädgårdsarbete är svenska folkets största intresse!