Naturunderstödd rehabilitering (Grön rehabilitering)

Historiskt sett har människor sedan länge använt trädgårdar och natur för lust, nöje, nytta och avkoppling. Efter världskrigen såg man betydelsen av meningsfull rehabilitering på gårdar efter krigstrauman. Snart började även den moderna forskningen se hur miljön kan användas för en bättre hälsa.

GreveGarden har sedan 2000 deltagit i utvecklingen av grön rehabilitering, som numera kallas naturunderstödd rehabilitering (NUR). Vi har under åren utvecklat metoden där vit vård och grön trädgårdsmästarkunskap tillsammans arbetar med hälsa, förebyggande och behandling. Vi är glada över att vara en del av forskningen.

Vårt erfarna rehabiliteringsteam bidrar stolt till att skapa förutsättningar till ett bättre mående för många människor. På uppdrag av Västra Götalandsregionen